Ano nga ba ang Kapistahan ng Imakulada Konsepsyon?

ImmaculateConception

Noong nakaraang Sabado, ikawalo ng Disyembre, ipinagbunyi ng buong Pilipinas ang kapistahan ng malinis na paglilihi ng ina ni Hesus o sa mas kinalaman na tawaging kapistahan ng Immakulada Konsepsyon, ang patrono ng Republika ng Pilipinas. Taun-taon, ipinagdiriwang ng mga Pilipinong Romano Katoliko ang makahulugang araw na ito sapagkat isa sa mga natatanging katangian ng ating Birhen Maria ang kanyang di pagkakaroon ng kasalanan. Kaya naman siya ang binayayaan ng Diyos na sinapupunan ng tagapagligtas ng sanlibutan.

Itong konspeto ay unang narinig noong panahon pa ni Muhammad, ang unang propeta ng Islam. Noong ikapitong siglo, idinaos ang pinakaunang pagdiriwang sa mga simbahan ng silangang dako para sa Birheng Maria at sa kanyang wagas na kalooban at paglilihi ngunit mayroong mga nagsabi na nanggaling pa ito noong ikalimang siglo sa bansa ng Syria.

Ang araw ng Disyembre 9 ay naging bantog bilang paggunita sa pista ng konsepsyon ng ina ni Hesus. Lumaki’t kumalat ang impluensya nito hanggan sa ikawalong siglo, umabot na sa kanlurang dako ng daigdig ang itong kaisipan mula sa Byzantine napadpad sa Normandiya at hanggan sa nakarating ito sa Roma.

Nang makalipas ang ilang panahon, pinagpasyahan ng taga-kanluran na palitan ang araw ng kapistahan sa Disyembre 8, ang petsa na ating sinusundan sa kasalukuyan. Sa ikalabing-isang siglo, ang mahalagang araw ay tinawag na kapistahan ng Immakulada Konsepsyon.

Hindi naging pandaigdig na kapisatahan ang araw na ito hanggang sa taon ng 1708, kung kailan ipinahayag ni Pope Clement XI na isa itong banal na araw ng obligasyon. Lalong pinangatwiran at binigyang-linaw ang konsepto ng immakuladang konsepsyon ni Pope Pius IX nang solemne niyang iabiso ang dogma na ineffabilis Dei na nagbitiw ng mga salitang: “The most Blessed Virgin Mary, in the first instant of her conception, by a singular grace and privilege granted by almighty God, in view of the merits of Jesus Christ, the savior of the human race, was preserved free from all stain of original sin.”

Kilala sa pagiging likas na relihiyoso at banal, pinagkaugalian na nating mga Romano Katolikong Pinoy na pumunta sa misa tuwing araw ng obligasyon tulad nito. Mayroon ding ibang nag-aalay ng bulaklak o sampaguita sa altar ng Birheng Maria. Ilan naman ay sumasali sa mga prusisyon upang ipagdiwang ang pista.

Sa proseso ng pagdadalang-tao, lubos na ginabay ng Diyos ang Birheng Maria upang ihanda siya sa napakahalagang papel kanyang gagampanan, ang inang magpapalaki sa kaisa-isang niyang anak na si Hesus. Taos puso niyang inihandog ang sariling anak sa sanlibutan upang iligtas tayong lahat sa pagkakasala.

Ngayon na paparating na ang pasko, ang kaarawan ni Hesus, sana nama’y maghanda rin tayo sa kanyang pagdating sa ating mga puso. Tayo’y magdasal at humingi ng grasya’t gabay sa Diyos nawa’y sumiklab ang alab sa ating mga puso samakatuwid ay bukas palad nating salubungin at papasukin ang kanyang datal sa ating mga diwa.

Sources:

http://www.americancatholic.org/features/saints/saint.aspx?id=1223

http://insightscoop.typepad.com/2004/saints/

Advertisements

Share us you think!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s